header image
START arrow Subquark Model arrow Abstrakt i ... arrow Abstrakt PL
flaga_pol.jpg

Abstrakt

Subkwarkowy Model
budowy cząstek elementarnych
i oddziaływań między nimi 

Główne własności  Modelu Subkwarkowego „MSq":

  • istnieją tylko dwa typy elementarnych sub-cząstek: subkwark x i (anty)subkwark y;
  • subkwarki mogą być w jednym z 4 stanów spinowo-rotacyjnych i zawsze są powiązane ze sobą w rotujące pary;
  • wszystkie cząstki (leptony, mezony, hadrony, nuklidy i bozony oddziaływań) są zbudowane z takich subkwarkowych par; nie ma sztywnego założenia co do ilości sub-cząstek budujących daną cząstkę (od 2 subkwarków w parze do tysięcy takich par powiązanych ze sobą i tworzących struktury podobne do kryształów);
  • w modelu można dokładnie wyliczyć spoczynkowe masy cząstek na podstawie ich szczegółowej budowy subkwarkowej;
  • praktycznie wszystkie liczby kwantowe (znane z MS i dodatkowo wprowadzone w MSq) reprezentują sobą wielkości fizyczne rzeczywiste;
  • model pokazuje jak i na jakiej zasadzie jest generowany ładunek elektryczny cząstki (barionowy i leptonowy) i jej masa;
  • pojawia się elementarna cząstka oznaczana literą „g" i posiadająca spin ± 3/2 h; obok neutrin elektronowych jest jedną z najważniejszych elementarnych cząstek występujących we Wszechświecie; nie tylko odpowiada swymi parametrami hipotetycznemu grawitinu, ale związana ze swoją anty-g  (γg)  biorą czynny udział we wszystkich wiązaniach gluonowych; są „umasawiaczami" wielu cząstek;
  • model tłumaczy zjawisko lewoskrętności materii, a także łamanie symetrii CP (na przykładzie budowy kaonów);
  • model tłumaczy, czym może być ciemna energia i materia;
  • porównanie Modelu Subkwarkowego do Modelu Standardowego pokazuje m.in.: że kwarki z MS mają subkwarkową strukturę, występują różne warianty ich budowy, liczby kwantowe zapachu kwarków wskazują na ich typ budowy „krystalicznej".        Praca ta jest kontynuacją i zarazem rozwinięciem mojego pierwotnego modelu subkwarkowego, referowanego na zjazdach naukowych w 1993 roku:

1. The Subquarks Model of Gamma Quants, Neutrinos and Another Elementary Particles, prezentowany na EAS Second General Meeting, Toruń, Poland, (August 18-21, 1993);

2. The Subquarks Model of Elementary Particles, prezentowany na XVII International School of Theoretical Physics „Standard Model & Beyond'93", Szczyrk, Poland, (September 19-27, 1993).


Słowa kluczowe:
MSq, subkwark, cząstka elementarna, masa, wiązanie, Wszechświat, kwark, ciemna energia, ciemna materiaKrótkie omówienie sześciu części publikacji:

Spis treści - omówienie