header image
START arrow Subquark Model arrow References / Literatura

 References / Literatura
 

1.    Hawking S.W., Krótka historia czasu, Zysk i S-ka, (2007), [transl. from A Brief History of Time"],

2.    Lederman L., Teresi D., Boska Cząstka - Jeśli Wszechświat jest odpowiedzią, jak brzmi pytanie?, Warszawa, Prószyński i S-ka, (2005), [transl. from The God Particle. If the Universe is the Answer, what is the Question?"],

3.    Ampel L., The Subquarks Model of Gamma Quants, Neutrinos and Another Elementary Particles, presented at the EAS Second General Meeting, Toruń, Poland, (August 18-21, 1993),

4.    Ampel L., The Subquarks Model of Elementary Particles, presented at the XVII International School of Theoretical Physics „Standard Model & Beyond'93", Szczyrk, Poland, (September 19-27, 1993),

5.     Budkowski A., Struktura kryształów,(2008),
http://www.if.uj.edu.pl/pl/ZINM/wyklady/AB/2004/w2_strkr04.pdf

6.     Galiszkiewicz R., Tomasz Jakubowski, Cząstka Higgsa,(2008),
http://www.ether.pl/~przemek/inne/higgs/higgs.html

7.     Gluza J., Wykład II: podstawy, (2008),·
http://prac.us.edu.pl/~gluza/czIII/wyklad2.pdf

8.     Gluza J., Rozszerzenia SM, (2008),
http://prac.us.edu.pl/~gluza/czIII/wyklad11.pdf

9.     Golec-Biernat K., Kwarkowo-gluonowa struktura protonu, (2008),
http://phoebe.ifj.edu.pl/~golec/talks/ptf06.pdf

10.  Grebieszkow K., Wstęp do fizyki zderzeń ciężkich jonów, (2008),
http://www.if.pw.edu.pl/~kperl/HIP/wyklad2.pdf

11.  Jarczyk L., Wykłady - Symetrie w fizyce, (2008),
http://users.uj.edu.pl/~jarczyk/N7SYMok/spis_tresci.htm

12.  Kiełczewska D., Symetrie, (2008),
http://neutrino.fuw.edu.pl/public/wyklad-Elementy-czastek/2007/wyklad9-Symetrie.pdf

13.  Piszczatowski K., Chemia kwantowa B, (2008),
http://tiger.chem.uw.edu.pl/staff/kpisz/ChemiaKwantowaB.pdf

14.  Rachwał A., Symetrie i struktury ciała stałego, (2008),
http://www.mateusz.net.pl/ap/ffs_faza/symetrie.doc

15.  Sikorski J., Leptony, hadrony, kwarki, (2008),
http://www.iftia.univ.gda.pl/~fizjks/kwarki/kwarki.html 

16.  Turzyński K., Seminarium na Wydziale Fizyki UW / Leptogeneza, (2008),
http://hep.fuw.edu.pl/seminars/semwe02/K_Turzynski_Leptogeneza_16_05.ppt

17.  Wosińska K., Wykład 3 / Era Plancka - Cząstki elementarne, (2008),
http://www.if.pw.edu.pl/~wosinska/wyk3_PlanckF.ppt

18.  Zrałek M., Czyż H., Gluza J., Materiały dydaktyczne,(2009),
http://prac.us.edu.pl/~ztpce/dydaktyka.htm

19.  Żarnecki A.F., Elementy fizyki cząstek elementarnych. Wykład V,(2008),
http://hep.fuw.edu.pl/u/zarnecki/elementy06/wyklad05.pdf

 Sources of physical data / Źródła wartości fizycznych

 1.   Reviewed 2007 by P.J. Mohr and B.N. Taylor (NIST). Based mainly on the 
     “CODATA Recommended Values of the Fundamental Physical Constants:
2006”
     by P.J. Mohr, B.N. Taylor, and D.B. Newell (to be published)
     
http://pdg.lbl.gov/2007/reviews/consrpp.pdf 
2.   C. Amsler et al., Physics Letters B667, 1 (2008)
     Cut-off date for this update was January 15, 2008. 
     http://pdglive.lbl.gov 
3.   The Nist Reference on Constants, Units and Mass - Source of the
     „CODATA Internationally Recommended Values”, (2008)
     http://physics.nist.gov

Links to different theories about subparticles / Różne teorie o subcząstkach
Other articles & data / Inne źródła