header image
START arrow Hiperony - narodziny protonu
Hiperony - narodziny protonu PDF Print E-mail
Aug 20, 2009 at 08:10 PM

                                                    Image
  Image
         Hiperony wśród masywnych cząstek zajmują szczególne miejsce ze względu na ich właściwości. Mając spin połówkowy są barionami - posiadają więc nieparzystą ilość bikwarków, rodząc się z masywnych mezonów (o spinie całkowitym) muszą więc powstawać parami (dwie cząstki z rodziny hiperonów). Rozpadają się też w szczególny sposób kaskadowo powoli (z czasem życia rzędu 10-10[s]) jakby gubiąc część swojej struktury wypluwając piony naładowane lub neutralne i czasami fotony unoszące część nadmiarowego momentu pędu. Powstają wtedy  szeregi rozpadów począwszy od hiperonu Ω kolejno przez hiperony: Ξ, (Σo), Λ, aż do nukleonu N (p lub n). Ta własność kaskadowego rozpadu wskazuje na powolny rozpad pierwotnej kompletnej struktury hiperonu Ω, a nie jak rozpady dużych mezonów polegające bardzo często na kompletnych dezintegracjach struktur cebulek fullerenowych i rodzeniu się jakby od nowa kilku struktur mniej masywnych tworzących nowe cząstki [1] i [2].

            W publikacji tej są przedstawione modele najbardziej znanych hiperonów z wieloma grafikami przedstawiającymi przypuszczalną ich budowę i kaskadowe rozpady. Omówiony jest także model pra-protonu - struktury bikwarkowej, która jest bezpośrednim stanem poprzedzającym powstanie „dojrzałej" postaci nukleonu.

            Całość oparta jest na Modelu Subkwarkowym „MSq" i stanowi jego kolejną część opisującą świat cząstek elementarnych zbudowanych z par subkwarkowych tworzących najbardziej elementarne cząstki wszechświata (kwanty wirtualne, fotony, grawitony, neutrina, elektrony, bikwarki, itd.)[3]. 

 Spis treści:Image

1.     Pre-protony - kreacja materii barionowej
2.     Budowa hiperonu Ω
3.     Kaskadowy rozpad hiperonów Ω, Ξ, Σ, Λ
4.     Pozostałe hiperony
5.     Bardziej masywne bariony - przykłady
6.     Tabela mas hiperonów i rodziny barionów Λ

Publikacja w załączonym pliku pdf.  Hiperony - narodziny protonu                                 Leszek Ampel


[1]  Ampel Leszek, Czy nowa cząstka Y(4140) potwierdza poprawność MSq?, (2009), http://all-subquarks.pl/  
[2]  Ampel Leszek, Struktury fullerenowe masywnych cząstek elementarnych. Czy jest nam potrzebny bozon Higgsa?, (2009), http://all-subquarks.pl/  
[3]  Ampel Leszek, Subkwarkowy Model budowy cząstek elementarnych, (2009), http://all-subquarks.pl/ (publikacja - 150 stron PDF - dostępność po zarejestrowaniu się)

Last Updated ( Oct 26, 2011 at 08:58 PM )
<Previous   Next>