header image
START arrow Najnowsza wersja Modelu Subkwarkowego
Najnowsza wersja Modelu Subkwarkowego PDF Print E-mail
May 23, 2012 at 08:36 PM

Image

    Model Subkwarkowy wprowadza nas w świat cząstek elementarnych, ale w zupełnie innym ujęciu niż opisują to obecnie obowiązujące modele budowy materii.
     Skupiłem się w nim na ścisłym skorelowaniu masy spoczynkowej cząstek elementarnych z ich budową wewnętrzną i z ich rozpadami rezygnując z modelu dwu i trój-kwarkowego Modelu Standardowego na rzecz wielocząstkowego - subkwarkowego modelu, który bardziej przypomina świat atomowy budujący struktury molekularne, krystaliczne i fullerenowe. Okazało się, że takie ujęcie budowy cząstek elementarnych pozwala tłumaczyć ich kreacje, rozpady i wyznaczać ich masy stosując oczywiste i znane równania z fizyki z kursu podstawowego operując prostym aparatem matematycznym. Także wiele nie wyjaśnionych do tej pory zagadnień jak: asymetria rozpadów, łamanie symetrii CP, czasy życia, itd. można w prosty sposób wytłumaczyć w tym modelu.
    W Modelu Subkwarkowym pojawiają się nowe cząstki dotychczas nie spotykane w Modelu Standardowym. Są to: subkwarki, bikwarki, cząstki „g", grawitony i kwanty „wirtualne" - zarazem pełniące rolę gluonów i nośników energii. Model Subkwarkowy nawiązuje do Modelu Standardowego tłumacząc budowę wewnętrzną kwarków i wszystkich nośników oddziaływań kończąc na hipotetycznym bozonie Higgsa.

     Najnowsza wersja Modelu Subkwarkowego w zbiorczym opracowaniu w formacie pliku PDF jest dostępna poniżej. 

Image Subkwarkowy Model budowy cząstek elementarnych

 Obliczenia mas cząstek można przeprowadzić „Kalkulatorem mas" Image    http://all-subquarks.eu/ALfiles/CalcMass.html.

 

Leszek Ampel

Last Updated ( May 23, 2012 at 09:19 PM )